Tapahtumatiedot tarkemmin

Yleistä

Kulttuurisuomi.fi-palvelun rajapinnassa välitetään tietoja JSON-LD standardin mukaisessa muodossa.

Tiedot itsessään koostuvat schema.org:issa kuvattujen skeemojen mukaista tietotyypeistä. Ihan kaikkia tarvittavia tietoja (esim. kategorioiden hierarkiat) ei saada kuvattua schema.org-sanastoilla, ja silloin käytetään hyväksi muita yleisiä sanastoja.

Yksinkertaistettu kuva eri tapahtumatietotyyppien suhteista toisiinsa:

Linkitys ja identiteetti

Palvelun sisältämä tieto, tapahtumat, paikat jne, esitetään linkitetyn tiedon muodossa. Kaikella palvelun palauttamalla tiedolla on tunnus (id), uniikki url, josta saa tietosisällön luettua. Tiedot linkittyvät toisiinsa siis aivan samalla tavoin kuin tavalliset html-sivut.

Esimerkiksi kirjallisuustapahtumat-kategorian tunnus on http://api.kulttuurisuomi.fi/concepts/p17083.

Uniikin, viitattavan, tunnuksen lisäksi on tärkeää pystyä luomaan samanlaisuusmerkityksiä eri tietojen välillä. Samanlaisuutta kuvataan tietojen sameAs-ominaisuuden kautta. Samanlaisuusmerkityksen avulla eri tietojärjestelmien sisältämät tiedot saadaan yhdistettyä. Kirjallisuustapahtuma-kategorian tapauksessa se on sama kuin YSO termi http://www.yso.fi/onto/yso/p17083.

Yksittäisen tiedon identiteetti muodostuu kokonaisuudessaan uniikista url-muotoisesta tunnisteesta sekä yhdestä tai useammasta sameAs-linkistä.

Upotus linkkinä, osittaiset tiedot, täydet tiedot

Riippuen käyttötarkoituksesta välillä tietoja halutaan kerralla enemmän välillä vähemmän. Esimerkiksi tapahtuman tieto halutaan varmaankin useimmiten muodossa, jossa tapahtumaan liittyvä paikka on mukana. Vastaavasti paikkatiedolle todennäköisesti useimmiten halutaan myös sen tarkat osoitetiedot mukaan. Näissä tietoja dokumentoivissa esimerkeissä käytetään pääsääntöisesti vain yksinkertaisinta linkkiä tietojen välillä.

API-tasolla kuvataan tarkalleen ne tietojen upottamisen tavat, joita eri tietotyypit tukevat. Todennäköisesti kolme erilaista tapaa riittää useimpiin käyttötapauksiin.

Pelkkä tunnus

Mahdollisimman tiivis tietokuvaus tai ei tarvetta näyttää tietoa loppukäyttäjälle.

"about": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083" ]

Tunnus ja nimi

Tiivis tietokuvaus, jota voidaan käyttää esim. listausten yhteydessä.

"about": [ { "id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083", "name": { "fi": "kirjallisuustapahtumat" } } ]

Kaikki tiedot

Upotetaan kaikki viittauksen kohteena olevat tiedot.

"about": [ { "id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083", "name": { "fi": "kirjallisuustapahtumat" } "inScheme": "http://api.kulttuurisuomi.fi/schemas/culture-event-type", "sameAs": [ "http://www.yso.fi/onto/yso/p17083" ], ... } ]

Kaikille yhteiset tiedot

Kaikilla kultuurisuomi.fi-palvelun tietotyypeillä on nämä perustiedot, jotka pääasiassa tulevat Thing-luokan ominaisuuksista. Lisänä yleistietoihin on Dublin Core provenance, jolla saadaan kuvattua tiedon luontiin ja muokkaukseen liittyviä metatietoja

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
id

Viitattava identiteetti, url osoite, josta kohteen tiedot saada ladattua ja joka mahdollistaa tietojen välillä liikkumisen linkkien avulla.

Pakollinen, URL, yksiarvoinen.

"id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083"
sameAs

Sama kuin -tunniste.

Käytetään täysin samassa merkityksessä kuin owl:sameAs ominaisuutta.

Lista URI-muodossa olevista tunnisteista, joiden avulla kohteen tiedot tunnetaan jossain toisessa tietojärjestelmässä tai josta kohteeseen voidaan liittää lisää tietoja.

Erittäin tärkeä tieto, joka käytännössä mahdollistaa linkitetyn datan toimivuuden tiedon eri lähteiden välillä.

Valinnainen, käytännössä aina jokin arvo, URL, moniarvoinen.

"sameAs": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/persons/3424224", "http://www.kirjasampo.fi/­kulsa/kauno%253Aperson_12317603412354", "http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksis_Kivi" ]
name

Kohteen nimi.

Pakollinen, lokalisoitu teksti. Muotoilu ei sallittua.

"name": { "fi": "Figaron häät", "en": "Le nozze di Figaro" }
description

Kohteen lyhyt kuvaus.

Pakollinen, lokalisoitu teksti. Muotoilu ei sallittua.

"description": { "fi": "Figaron häät on ooppera, joka kertoo...", "en": "Le nozze di Figaro is an opera which tells..." }
image

Kuvia kohteesta.

ImageObject-tyypillä on schema.org:issa paljon ominaisuuksia. Kulttuurisuomi.fi-palvelu tukee esimerkissä lueteltuja.

Valinnainen, Kuva, moniarvoinen.

"image": [ { "id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/imageobjects/123345", "inLanguage": "fi", "copyrightHolder": "http://api.kulttuurisuomi.fi/persons/3321245", "caption": { "fi": "Kuvateksti", "en": "Image caption" }, "contentUrl": "http://url.to/image" } ]
url

Linkit kohteen verkkosivuille.

Valinnainen, URL, moniarvoinen.

"url": [ "http://www.opera.fi/productions/aida/2588" ]
provenance

Kohteen alkuperä. Dublic Core sanastosta tuleva ominaisuus, jolla kuvataan itse tiedon luontiin liittyvää metatietoa.

Pakollinen, tietojen alkuperä, yksiarvoinen. Järjestelmä generoi automaattisesti.

"provenance": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083/provenance" ]
license

Kohteen lisenssi.

Pakollinen, URL, yksiarvoinen.

"license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"
seeAlso

Kohteeseen liittyviä muita tietoja. Löyhin mahdollinen tapa linkittää suoraan toisiinsa liittyviä tietoja tilanteissa, joissa mitään tarkempaa yhteyttä ei löydy. Ei siis suora linkki verkko-sivuun, vaan johonkin asiaan.

Valinnainen, Thing, moniarvoinen.

"seeAlso": ["http://api.kulttuurisuomi.fi/persons/123", "http://api.kulttuurisuomi.fi/creativeworks/345"]

Tapahtuma

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type":"Event"
headline

Tapahtuman otsikko.

Tapahtumalle voidaan antaa erillinen otsikko nimen ja kuvauksen lisäksi. Tapahtuman nimi on lyhyin mahdollinen tieto, jolla tapahtuma voidaan esittää esimerkiksi listauksissa. Nimi ja kuvaus taas tilanteissa, joissa tapahtumasta voidaan esittää lyhyt sanallinen kuvaus. Otsikko voitaisiin tyypillisesti esittää tilanteissa, joissa ollaan varsinaisella tapahtuman sivulla ja jossa tapahtumasta kerrotaan laajemmin.

Valinnainen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"headline": { "fi": "Tapahtuman otsikko", "en": "The headline of the event" }
text

Tapahtuman tarkennettu sisältö.

Tapahtuman varsinainen tekstuaalinen sisältö, jossa on mahdollista käyttää hyväksi muotoilua. Käytettävissä olevat muotoilutavat määräytyvät Markdown-syntaksin mukaisesti.

Tarkoitus on, että tapahtuman syöttötoteutukset tarjoavat käyttäjille käyttöliittymän, jonka avulla tekstiä voi muotoilla.

Kulttuurisuomi.fi-palvelu tallentaa tiedon Markdown-muodossa. Tarvittaessa API voi tarjota automaattisen Markdown-HTML konversion.

Valinnainen, lokalisoitu, Markdown-muotoiltu, teksti, yksiarvoinen.

"text": { "fi": "Tapahtuman **tarkempi** kuvaus...", "en": "More **detailed** description of the event..." }
about

Tapahtuman kategoriat.

Minimissään joku Kulttuurisuomi.fi-palvelun määrittelemä tapahtumatyyppi. Mutta arvona voidaan käyttää myös mitä muuta tahansa luokitusarvoa.

Vastaa Dublin Coren subject-ominaisuutta.

Vähintään yksi tapahtumatyyppi, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083" ]
keywords

Avainsanat.

Varsinaisen sanaston kautta tapahtuvan luokituksen lisäksi tapahtumaan voidaan liittää käyttäjien vapaasti valitsemia avainsanoja.

Valinnainen, moniarvoinen teksti.

"keywords": ["ooppera", "klassikko"]
startDate

Tapahtuman alkuaika.

Pakollinen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"startDate": "2015-01-10T12:00:00Z"
endDate

Tapahtuman loppuaika.

Pakollinen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"endDate": "2015-01-10T15:00:00Z"
doorTime

Sisäänpääsyn alkamisaika.

Valinnainen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"doorTime": "2015-01-10T11:30:00Z"
previousStartDate

Aiempi alkuaika.

Esitetään aikaisempi alkuaika, jos julkistetun tapahtuman alkuaikaa on muutettu.

Valinnainen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"previousStartDate": "2015-01-10T12:00:00Z"
eventStatus

Tapahtuman status: voimassa, siirretty, lykätty, peruttu.

Pakollinen, schema.org enumeraatio, oletusarvona voimassa, yksiarvoinen.

"eventStatus": "http://schema.org/EventScheduled"
typicalAgeRange

Tapahtuman ikäsuositus.

Valinnainen, teksti muodossa "[sopivan iän alaraja numerona]-[sopivan iän yläraaja, valinnainen]", yksiarvoinen.

TODO Tapahtuman luokitteluun voisi tarvittaessa liittää oman sanaston ikärajojen ilmaisemiseen tämän tekstuaalisen kuvauksen lisäksi.

"typicalAgeRange": ”3-”

"typicalAgeRange": “18-”

"typicalAgeRange": “7-15”

location

Tapahtuman paikka.

Pakollinen, Paikka, yksiarvoinen.

"location": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­/places/12345"
organizer

Tapahtuman järjestäjät.

Valinnainen, Henkilö tai Organisaatio, moniarvoinen.

"organizer": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­organizations/23213" ]
performer

Tapahtuman esiintyjät.

Valinnainen, Henkilö tai Organisaatio, moniarvoinen

"performer": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/32434" ]
subEvent

Alitapahtumat.

Käytetään hierarkisten tapahtumien kuvaamisessa.

Valinnainen, Tapahtuma, moniarvoinen.

"subEvent": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­events/123" ]
superEvent

Ylätapahtuma.

Käytetään hierarkisten tapahtumien kuvaamisessa.

Valinnainen, Tapahtuma, yksiarvoinen.

"superEvent": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­events/321"
workPerformed

Tapahtumassa esitettävät teokset.

Valinnainen, Teos, moniarvoinen.

"workPerformed": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­creativeworks/456" ]
offers

Tapahtumaan liittyvät hintatiedot.

Valinnainen, Lippu, moniarvoinen.

"offers": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­offers/12345" ]

Kuva

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti

"type": "ImageObject"
contentUrl

Kuvan osoite.

Pakollinen, URL, yksiarvoinen.

"contentUrl": "http://url.to/image.png"
about

Kuvan kategoriat.

Kulttuurisuomi.fi-palvelu ei tässä vaiheessa määrittele kuville omaa tapahtumiin liittyvää kategorisointia. Mutta arvona voidaan käyttää vapaasti muiden sanastojen termejä, esimerkiksi VALO - Valokuvausalan ontologiasta.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ "http://www.yso.fi/onto/valo/p117 ]
keywords

Avainsanat.

Vapaat käyttäjän antamat avainsanat.

Valinnainen, moniarvoinen teksti.

"keywords": [ "orkesteri", "oopperatalo" ]
caption

Kuvateksti.

Valinnainen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"caption": { "fi": "Kuvassa on...", "en": "Picture shows..." }
inLanguage

Kuvan kieli.

Valinnainen, kielikoodi, yksiarvoinen.

"inLanguage": "fi"
copyrightHolder

Kuvan tekijänoikeuden haltija.

Valinnainen, Henkilö tai Organisaatio, moniarvoinen.

"copyrightHolder": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/123" ]

Paikka

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type":"Place"
about

Kohteen kategoriat.

Kulttuurisuomi.fi-palvelussa ei ole tällä hetkellä paikkojen luokitukseen omaa sanastoa. Voidaan käyttää vapaasti muiden sanastojen sisältöä.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ "http://www.yso.fi/onto/yso/p11139" ]
keywords

Vapaat käyttäjän antamat avainsanat.

Valinnainen, moniarvoinen teksti.

"keywords": [ "oopperatalo", "töölönlahti" ]
logo

Paikan logon kuva.

Valinnainen, Kuva, yksiarvoinen.

"logo": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­images/3244"
hasMap

Linkki paikan karttaan.

Valinnainen, URL, yksiarvoinen.

"hasMap": "https://www.google.fi/maps/place/­Suomen+Kansallisooppera/­@60.1720411,24.9244639"
address

Paikan osoite.

Katso osoitekenttien tarkemmat kuvaukset.

Yksi osoite on pakollinen, Osoite, moniarvoinen.

"address": [ {"streetAddress":...} ]
geo

Paikan sijaintipisteet.

Pakollinen, koordinaatit, yksiarvoinen.

"geo": {"latitude": 60.1720411, "longitude": 24.9244639}
containedIn

Sijaitsee paikassa.

Paikkahierarkioiden luomiseen.

Valinnainen, Paikka, yksiarvoinen.

"containedIn": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­places/3244"

Osoite

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi

Pakollinen, tulee automaattisesti

"type":"PostalAddress"
contactType

Yhteystiedon tyyppi.

Voidaan tarvittassa erotella erilaisia yhteystietojen muotoja. Kulttuurisuomi.fi tunnistaa arvot: PostalAddress ja VisitingAddress.

Valinnainen, teksti, moniarvoinen

"contactType": [ "VisitingAddress" ]
email

Sähköpostiosoite.

Valinnainen, teksti, yksiarvoinen.

"email": "info@opera.fi"
telephone

Puhelinnumero.

Valinnainen, teksti, yksiarvoinen.

"telephone": "+358 9 4030 21"
streetAddress

Katuosoite.

Pakollinen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"streetAddress": {"fi": "Mannerheimintie 15", "sv": "Mannerheimvägen 15"}
addressLocality

Kaupunki.

Pakollinen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"addressLocality": {"fi": "Helsinki", "sv": "Helsingfors"}
addressRegion

Alue.

Valinnainen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"addressRegion": {"fi": "Uusimaa", "sv": "Nyland"}"
postOfficeBoxNumber

Postilaatikko.

Valinnainen, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"postOfficeBoxNumber": {"fi": "PL 123", "sv": "PB 123"}
postalCode

Postinumero.

Pakollinen, teksti, yksiarvoinen.

"postalCode": "00251"
addressCountry

Maa.

Pakollinen, kaksikirjaiminen maakoodi ISO-3166 koodistosta, yksiarvoinen.

"addressCountry": "FI"

Henkilö

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type":"Person"
about

Henkilön kategoriat.

Kulttuurisuomi.fi ei tässä vaiheessa tarjoa omaa sanastoa henkilöiden luokitteluun. Jonkinlainen suppea kategorisointi kuitenkin lienee tarpeen lähitulevaisuudessa.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ "http://www.yso.fi/onto/yso/p8970" ]
keywords

Avainsanat.

Valinnainen, teksti, moniarvoinen.

"keywords": [ "näytelmäkirjailija", "kansalliskirjailija" ]
givenName

Etunimi.

Pakollinen, jos nimikenttä on tyhjä, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"givenName": {"fi": "Aleksis"}
familyName

Sukunimi.

Pakollinen, jos nimikenttä on tyhjä, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"familyName": {"fi": "Kivi"}
name Nimi, jos etu- ja sukunimiyhdistelmää ei pysty muodostamaan.

Pakollinen, jos etu- ja sukunimeä ei ole annettu, lokalisoitu teksti, yksiarvoinen.

"name": {"en": "Madonna"}
email

Sähköposti.

Valinnainen, teksti, yksiarvoinen.

"email": "aleksis.kivi@iki.fi"
memberOf

Kuuluu organisaatioon.

Valinnainen, Organisaatio, moniarvoinen.

"memberOf": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­organizations/123" ]

Organisaatio

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type": "Organization"
about

Organisaation kategoriat.

Kulttuurisuomi.fi ei tässä vaiheessa tarjoa omaa sanastoa organisaatioiden luokitteluun. Jonkinlainen suppea kategorisointi kuitenkin lienee tarpeen lähitulevaisuudessa.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ "http://www.yso.fi/onto/yso/p2170" ]
keywords

Avainsanat.

Valinnainen, teksti, moniarvoinen.

"keywords": [ "kuoro", "kansanmusiikki" ]
email

Sähköposti.

Valinnainen, teksti, yksiarvoinen.

"email": "info@kuoro.fi"
member

Organisaatioon kuuluvat jäsenet.

Valinnainen, Henkilö tai Organisaatio, moniarvoinen.

"member": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/123", "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/124"]

Teos

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type":"CreativeWork"
text

Teoksen kuvailun tarkennettu sisältö.

Teoksen pidempi kuvailuteksti, jossa on mahdollista käyttää hyväksi muotoilua. Käytettävissä olevat muotoilutavat määräytyvät Markdown-syntaksin mukaisesti.

Tarkoitus on, että tapahtuman syöttötoteutukset tarjoavat käyttäjille käyttöliittymän, jonka avulla tekstiä voi muotoilla.

Kulttuurisuomi.fi-palvelu tallentaa tiedon Markdown-muodossa. Tarvittaessa API voi tarjota automaattisen Markdown-HTML konversion.

Valinnainen, lokalisoitu, Markdown-muotoiltu, teksti, yksiarvoinen.

"text": { "fi": "Teoksen **tarkempi** kuvaus...", "en": "More **detailed** description of the Creative Work..." }
about

Teoksen kategoriat.

Kulttuurisuomi.fi-palvelussa teoksen lajityypin merkitsemiseen oma sanasto.

Esimerkissä kategoriatieto listattuna nimen kera.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"about": [ {"id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p21160", "name": {"fi": "kirjallisuus"}}, {"id": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p5086", "name": {"fi": "salapoliisikirjallisuus"}} ]
keywords

Avainsanat.

Varsinaisen sanaston kautta tapahtuvan luokituksen lisäksi kaikkiin tietoihin voidaan liittää käyttäjien vapaasti valitsemia avainsanoja.

Valinnainen, teksti, moniarvoinen.

"keywords": [ "dekkari", "mustaahuumoria" ]
author

Teoksen tekijät.

Pakollinen, Henkilö tai Organisaatio, moniarvoinen.

"author": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/123" ]

Lippu

Monimutkaisemmissa lippuhin ja mahdollisissa muissa tapahtumaan liittyvissä kaupallisissa tuoteskenaarioissa saattaa tulla tarpeen ottaa käyttöön schema.orgin tuotekäsite Offer-tietotyypin lisäksi.

Tässä vaiheessa Kulttuurisuomi.fi-palvelu ei tue sitä, mutta tulevaisuudessa tuki sille voidaan lisätä, jos se koetaan tarpeelliseksi.

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type":"Offer"
price

Hinta.

Pakollinen, numero, yksiarvoinen.

"price": "45.00"
priceCurrency

Valuutta.

Pakollinen, teksti 3 kirjaimisessa ISO-4217 muodossa, yksiarvoinen.

"priceCurrency": "EUR"

Kategoria

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type": ["skos:Concept", "Thing"]
inScheme

Kuuluu skeemaan.

Pakollinen, Skeema, moniarvoinen.

"inScheme": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­schemas/culture-event-type"
broader

Laajempi käsite.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"broader": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p17083"
narrower

Suppeampi käsite.

Valinnainen, Kategoria, moniarvoinen.

"narrower": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­concepts/p2110" ]

Tietojen alkuperä

Kaikilla kultuurisuomi.fi-palvelun tietotyypeillä on nämä tarpeelliset perustiedot saatavilla, joiden avulla pystytään seuraamaan järjestelmän tietojen luontiin (provenance) liittyviä metatietoja kuten milloin tietoja on luotu ja muokattu, kuka niitä on muokannut jne. Tiedot kuvataan Dublin Core perustermien avulla.

Alkuperään liittyvät tiedot eivät ole kiinni siis samassa tunnuksessa kuin itse kohteen tiedot. Esimerkiksi Aleksis Kiven teoksen Nummisuutarit luontiaika on 1864. Tätä ei pidä sekoittaa järjestelmään tallennetun Nummisuutari-teoksesta kertovan tiedon luontiaikaan. Jos teostiedon tunnus on vaikka "http://api.kulttuurisuomi.fi/creativeworks/123", niin tähän teostietoon liittyvän alkuperätiedon tunnus on "http://api.kulttuurisuomi.fi/creativeworks/123/provenance".

Ominaisuus Sisältö Esimerkki
type

Tiedon tyyppi.

Pakollinen, tulee automaattisesti.

"type": ["ProvenanceStatement"]
subject

Kohde, jonka alkuperätiedot tässä listataan.

Pakollinen, URI, yksiarvoinen.

"subject": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­creativeworks/123"
creator

Kohteen viimeisin muokkaaja.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut tietoja.

Tulee automaattisesti järjestelmään kirjautuneesta henkilöstä.

Pakollinen, Henkilö, yksiarvoinen.

"creator": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/12323"
created

Kohteen luontiaika. Tulee automaattisesti.

Pakollinen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen

"created": "2015-01-01T18:30:00Z"
contributor

Kohteen muokkaajat.

Käyttäjät, jotka ovat muokanneet tietoja.

Tulee automaattisesti järjestelmään kirjautuneesta henkilöstä.

Pakollinen, Henkilö, moniarvoinen.

"contributor": [ "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/12323", "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/12324" ]
modified

Kohteen muokkausaika. Tulee automaattisesti.

Pakollinen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"modified": "2015-01-01T19:30:00Z"
issued

Kohteen julkaisuaika.

Ajankohta, jolloin kohteen saa julkaista tai jolloin se julkaistiin. Jos ajankohta on tulevaisuudessa, kohteen tiedot eivät ole vielä julkisesti saatavilla rajapinnan kautta.

Valinnainen, aika ja päivämäärä (ISO-8601), yksiarvoinen.

"issued": "2015-01-10T12:00:00Z"
publisher

Kohteen julkaisija, organisaatio tai henkilö

Julkaisija voi olla joko yksittäinen henkilö tai organisaatio, jonka nimissä käyttäjällä on oikeus tietojen julkaisuun.

Pakollinen, Organisaatio tai Henkilö, yksiarvoinen.

"publisher": "http://api.kulttuurisuomi.fi/­persons/12323"