Kulttuuritapahtumien kategorisointi

Tapahtumien kategorisointi pohjautuu YSO-sanaston mukaisiin käsitteisiin.

Kulttuurisuomi.fi määrittelee kolme sanastoa, joiden avulla kulttuuritapahtumat saadaan karkealla tasolla jaoteltua omiin ryhmiinsä. Kulttuurimuoto-sanaston avulla tapahtuma saadaan karkeasti lokeroitua jotakin kulttuurimuotoa tai taiteenlajia koskevaksi. Toinen sanasto koskee tapahtuman muotoa, onko kyseessä juhla vai esitys vai jotain muuta. Ja kolmannella voidaan kuvata tarkemmin tapahtumaa tai siihen liittyvän liittyvän teoksen tai esityksen genreä tai lajia.

Sanastojen kehitys tulee olemaan vaiheittaista ja niiden sisältöä muokataan todellisten tarpeiden ja käytön mukaan.

Näiden sanastojen ei ole tarkoitus olla kattava lista tapahtumaan liittyvistä määritteistä, vaan minimitaso. Kulttuurisuomi.fi-palvelun kautta tuotettavissa tapahtumissa on aina vähintään kulttuurimuoto.

Tapahtumiin voidaan näiden minimimääritysten lisäksi liittää vapaasti mitä tahansa käsitteitä (suositus on käyttää YSO:n sisältämiä käsitteitä). Tapahtumia voidaan kuvata valmiiden käsitteiden lisäksi myös käyttäjien vapaasti syöttämillä avainsanoilla (tageillä).

Kategoriat listamuodossa

Tapahtumamuoto

Raakatieto (R) Apikuvaus

Kulttuurimuoto

Raakatieto (R) Apikuvaus